Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld, wat doet een preventiemedewerker? Het is goed dat je daar nu alles over te weten komt. Het is namelijk binnen iedere organisatie verplicht dat er een preventiemedewerker is. Het gaat hier over een medewerker binnen je bedrijf die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit wordt gedaan voor werknemers en voor bezoekers. Zo heeft deze medewerker verschillende taken. Je bent iedere dag bezig met het opzetten en het verbeteren van het Arbobeleid. Er horen volgens de wet drie taken bij en dat zijn het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad en/of de personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Als laatste moeten de maatregelen natuurlijk uit worden gevoerd.

Wat doet een preventiemedewerker nog meer?

Wat doet een preventiemedewerker allemaal nog meer? In ieder geval een heleboel praktische zaken zoals het geven van voorlichting over het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over het onderhoud van machines of over langdurig beeldschermwerk. Het is van belang dat je goed gaat kijken wie de taak binnen jouw bedrijf uit kan voeren. Neem de tijd om te bekijken wie jij geschikt acht, maar ga ook na wie deze rol op zich wil nemen. Het is belangrijk dat je daar nu werk van gaat maken, want het moet binnen ieder bedrijf goed geregeld zijn wie dit gaat doen. Maak ook bekend wie het is, zodat iedereen weet bij wie zij terecht kunnen als ze vragen hebben.