arbeidsongeval schadevergoeding

Het is erg belangrijk voor een werkgever om voor zijn werknemers te zorgen, dus het is belangrijk om de nodige maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Ongevallen zijn echter onvermijdelijk en daarom moeten ze de nodige arbeidsongeval schadevergoeding betalen wanneer ze zich voordoen. Jouw werkgever heeft de verantwoordelijkheid om je te beschermen en je te informeren over eventuele gezondheids- en veiligheidsrisico’s die van invloed kunnen zijn op je. Ze moeten ook bepaalde voorvallen en ongevallen registreren, je ziekengeld betalen en je vrije tijd geven als je gewond raakt op het werk. Jouw bedrijf moet een risicobeoordeling uitvoeren en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers en bezoekers te waarborgen. Het gaat om het bepalen van het aantal benodigde eerstehulpverleners en het type EHBO-uitrusting en -faciliteiten.

arbeidsongeval schadevergoeding

Ongevallen melden en registreren

Ernstige arbeidsongevallen, ziektes en gevaarlijke situaties moeten worden gemeld aan de bevoegde gezondheids- en veiligheidsafdeling van de lokale overheid. Ze moeten sterfgevallen, ernstige verwondingen en gevaarlijke situaties zoals het instorten van steigers melden. Evenals alle andere schade die een werknemer verhindert om langer dan drie dagen te werken. Je werkgever is verantwoordelijk voor het melden van deze situaties, maar het is goed om te controleren of dit ook is gebeurd. Zit je zelf met problemen of ongevallen op het werk en ben je op zoek naar professionele hulp? Justiz.nl staat voor je klaar.